Terapien hos mig

Sådan foregår en terapi

En terapi hos mig varer 75 minutter.

Den foregår således, at vi taler om, hvad det er, du har brug for min hjælp til. Nogle har behov for at vi snakker i 30-45 minutter første gang, de er hos mig, mens andre er i gang med behandlingen efter 5-10 minutter.

De fleste kunder har noget, som fylder i deres liv lige nu, når de kommer hos mig, og derfor tager vi udgangspunkt i det.

Måske er du ikke helt klar over præcis, hvad det er, men min erfaring er, at det finder du ud af med min hjælp.

Jeg arbejder med forløsning af de negative følelser, idet de negative følelser er dem, som blokerer for din udvikling.

Du kommer til at mærke de negative følelser i dig, og ved at forløse dem fra din energi, vil du mærke en lethed, et skifte i din energi og ændringer i din dagligdag.

Undervejs i terapien modtager jeg informationer og beskeder spirituelt, som er vigtige for terapien, og de bliver selvfølgelig givet videre til dig.

Min healing forbinder krop, sjæl og ånd, og på den måde bliver gamle traumer healet.

Jeg benytter mig af en ny tids healing i mit arbejde.

Årsagen til det, der fylder i dig lige nu, ligger oftest tilbage til, da du var under 7 år gammel.

Det er sådan, at vi som små børn, tager alt til os ufiltreret, og alt det lægger sig i vores underbevidsthed. Vores liv er præget af de oplevelser, vi har haft som lille barn, hvor vi ikke er blevet mødt og det miljø, vi er vokset op i. Situationer, hvor vi oplevede skyld eller skam og ikke følte os gode nok.

Når vi senere i vores liv møder situationer, som minder om dem, fra vores barndom, så genkender vores celler, vores nervesystem, vores energi dem og reagerer med de samme følelser og samme fysiske ubehag, som vi havde i situationen dengang. Det foregår helt ubevidst.

Genkendelse af en situation kan både være selve situationen, et ansigtsudtryk, en måde folk taler til dig på, en duft eller noget helt femte.

Jeg har erfaring med, at det ikke altid er nødvendigt at gå helt tilbage til barndommen og lave behandlingen der, for hvis ting fra barndommen stadig præger dig, er der noget i dit nuværende liv, som fremprovokerer de samme følelser, og så kan det være nemmere at gå i dybden med dem nu, end at finde dem frem i barndommen, dog vil du kunne mærke forbindelsen.