Handelsbetingelser

Nye betingelser omkring Persondataloven 1.5.2018:

  1. Aflysning af tid
  2. Sikker betaling
  3. Persondata
  4. oplysninger
  5. Priser
  6. Nyhedsbrev
  7. Vores oplysninger

1. Aflysning af tid

Du har ret til at aflyse din tid hos mig uden begrundelse senest dagen før den aftalte tid kl.16.00.

For at aflyse din aftale skal du meddele mig dette pr. sms, telefonopringning eller mail senest kl. 16.00 dagen før din aftale.
Såfremt aftalen bliver annulleret senere end det tidspunkt, vil du alligevel blive faktureret det fulde beløb for behandlingen (400 kr. for healing, 800 kr. for terapi – 2023 priser).

Klageadgang
Du har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med behandlingen.
Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Lovvalg og værneting
Enhver aftale indgået mellem os, under anvendelse af disse betingelser, er underlagt dansk ret.
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Garanti
Der er ingen garanti for effekten af behandlingen.

2. Sikker betaling
Du kan altid være sikker på, at dine oplysninger er fortrolige og sikrede, når du modtager behandling hos healingbybirgitte.com.

3. Personoplysninger
Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Ved at benytte healingbybirgitte.com accepterer du, at jeg registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.
Healingbybirgitte.com respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver hos healingbybirgitte.com. Desuden er jeg opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Healingbybirgitte.com registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Healingbybirgitte.com har dog brug for visse personoplysninger for at kunne behandle dig og levere information, nyheder og andre tjenester til dig. Jeg registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:
• Sender en mail
• Sender en forespørgsel, klage eller giver mig feedback
• Deltager i en konkurrence eller
• I øvrigt giver personoplysninger til mig via www.healingbybirgitte.com eller på anden måde.

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at healingbybirgitte.com behandler personoplysningerne, herunder at healingbybirgitte.com:
• Registrerer de personoplysninger, du afgiver
• Registrerer oplysningerne om de behandlinger, du har købt, både på journal og i økonomisystemet. Healingbybirgitte.com overdrager ikke, sælger ikke eller på anden måde videregiver dine personoplysninger til tredjepart.

Healingbybirgitte.com opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne bruge de personlige oplysninger i en personjournal for at kunne lave den mest effektive behandling.
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.
Personoplysningerne opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at
• få oplyst, hvilke personoplysninger, healingbybirgitte.com har registreret om dig
• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
• få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand
• bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos healingbybirgitte.com tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:
Birgitte Marie Rasmussen
Nyborgvej 4
5772 Kværndrup

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til mail@healingbybirgitte.com.
Klage over Birgitte Marie Rasmussens behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5,
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

4. Priser
Alle priserne er faste priser, med mindre der laves specielle tilbud eller aftaler om andet.
Der kan komme ændringer i priserne, som varsles på hjemmesiden og i klinikken 1 mdr. før ændringen træder i kraft.
Mine behandlinger er momsfritaget.
Behandling accepteret
Efter behandlingen vil du modtage en faktura på mail, som skal betales senest 5 dage efter behandlingen. Såfremt dette ikke sker, vil der blive rykket for fakturaen og hvis den ikke betales inden for 14 dagen, vil sagen blive videresendt til inddrivelse hos min advokat.
EAN kunder, du kan som offentlig virksomhed betale for dine medarbejders behandling med dit
EAN nummer. Fakturaen vil derefter blive oprettet i EAN-nummeret og fakturaen sendt på mail til dette EAN-nummer. Fakturaen skal betales senest 5 dage efter fremsendelse af fakturaen.

5. Nyhedsbrev
Når du er kunde hos healingbybirgitte.com giver du lov til at jeg må sende dig et Nyhedsbrev.

Mine oplysninger:
Healing By Birgitte
v/Birgitte Marie Rasmussen
Nyborgvej 4
5772 Kværndrup
Tlf: 6070 0747
E-mail: mail@healingbybirgitte.com

Slip stressen og få et lykkeligt liv med ro, overskud og glæde.

Meld dig ind i min Facebook-gruppe for stressramte kvinder allerede i dag.

Her finder du meditationen, som giver øjeblikkeligt ro.

I gruppen deler jeg min viden, tips og råd vedrørende stress.